Logo Mszczonów MOPS

O MOPS

O ośrodku  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r. poz. 823). 

Zakres działania Ośrodka obejmuje wykonywanie całokształtu zadań pomocy społecznej na terenie objętym działalnością, a w szczególności:

 

 

a)    rozeznanie potrzeb jednostkowych i środowiskowych,

b) udzielanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zależności od potrzeb osoby lub rodziny, m.in. zasiłków celowych, okresowych, stałych, usług opiekuńczych,

c) udzielanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. poz. 114),

d) udzielanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015r.  poz. 859),

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

f) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

g) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne i rentowe za osoby uprawnione na mocy przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

h) pracę socjalną,

i) poradnictwo specjalistyczne,

j) organizowanie na obszarze swojego działania oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, w szczególności poprzez:

- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

- organizowanie w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji,

- udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,

k) animowanie działań w zakresie pomocy społecznej na obszarze działania Ośrodka oraz aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz zaspokojenia rozeznanych potrzeb,

l) wykonywanie zadań, wynikających z innych aktów prawnych.

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.