Logo Mszczonów MOPS

Poradnictwo specjalistyczne

 

Poradnictwo specjalistyczne  

Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

Praca socjalna w MOPS na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny obejmuje : 


a. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie,

b. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku zamieszkania np konflikty sąsiedzkie, 

c. wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, w szczególności wypełnienie Niebieskiej Karty oraz udzielanie informacji o kompetencjach policji, prokuratury, sądu i pomoc w nawiązaniu kontaktu z w/w instytucjami, 

d. pomoc w docieraniu do ośrodków interwencji kryzysowej,

e. pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, prawnego,

f. pomoc w docieraniu lub uczestnictwie w grupowych formach poradnictwa i terapii, 

g. edukacja i poradnictwo w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych. 

 

 Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym:

a.     kierowanie na zajęcia profilaktyczno – edukacyjne osób z grupy ryzyka
b.     uczestnictwo w procesie diagnostycznym - gromadzenie informacji 
c.     uczestnictwo w interwencji alkoholowej 
d.     pomoc w podjęciu leczenia 
e.     wystąpienie o leczenie przymusowe 
f.      pomoc w załatwieniu detoksykacji 
g.     pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla uzależnionych 
h.     pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla członków rodziny uzależnionego
i.      monitorowanie procesu leczenia 
j.      monitorowanie utrzymywania abstynencji.

     Potrzeba interwencji kryzysowej wynika przede wszystkim z obowiązku udzielenia pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji, którą spostrzega jako sytuację bez wyjścia i dlatego jest w poważnym niebezpieczeństwie.

 

W dniu 8 lutego 2011 roku ośrodek pomocy został wpisany do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego.

 

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.