Logo Mszczonów MOPS

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze  

 

 

Kto korzysta z usług opiekuńczych

     Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy. 

Co obejmują usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:
- pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.,

- mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,

- w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. pielęgnacja wspierająca proces leczenia, rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub zaleceniami specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. Jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów np. pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów.

Organizacja usług opiekuńczych

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania. Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub wysłać list. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu,  pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu - bądź odmowie - tej formy pomocy.
 

Ile płacimy za usługi


Od czego zależy wysokość opłat/ zwolnienie z opłat:

Między innymi od dochodu netto - w ustawie o pomocy społecznej zapisana jest generalna zasada mówiąca, że:

Jeśli nie przekraczamy kryterium dochodowego, które od 1 października 2012 r. wynosi 456 zł na osobę w rodzinie, nie ponosimy odpłatności. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 542 zł
W przypadku przekroczenia kryterium ponosimy częściową odpłatność, tym większą im większe przekroczenie (aż do 100% ceny danej usługi). 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXXVI/ 279/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz.7357) zmienionej uchwałą Nr LI/409/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 11290 )odpłatność za usługi opiekuńcze wynoszą:

Lp.

% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość w % liczona od kosztów usług dla:

Osoby samotnej

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

1.

100,1 - 150

3%

5%

10%

2.

150,1 - 175

5%

7 %

12%

3.

175,1 – 200

7%

10%

15%

4.

200,1 - 225

10%

15%

20%

5.

225,1 - 250

15%

20%

25%

6.

250,1 - 300

20%

25%

30%

7.

Powyżej 300

30%

35%

   40%

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.