Logo Mszczonów MOPS

EFS 2008

PROJEKT SYSTEMOWY „LEPSZE JUTRO MŁODYCH” 
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013, 

PRIORYTET VII, DZIAŁANIA 7.1. PODDZIAŁANIE 7.1.1.

 

Zgodnie z Uchwałą XX/207/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Gmina Mszczonów, przystąpiła do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

            

          W dniu 29 maja 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu EFS POKL-Promocja Integracji Społecznej - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Lepsze jutro Młodych” do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

 

Projekt miał na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijaniu instytucji ekonomi społecznej jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej. Realizowane wsparcie wyposażyło osoby zagrożone wykluczeniem w kompetencje społeczne i zawodowe, które pozwolą powrócić im na rynek pracy.

 

W ramach projektu zastosowano instrumenty aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, zwiększenie motywacji i umiejętności radzenia sobie z ludźmi, sytuacjami życiac odziennego, które były realizowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Mszczonowie oraz psychologa, konsultanta ds. prawnych i doradcę zawodowego.

 

          Stworzona została grupa młodzieży oraz ich otoczenie (dorośli – rodzice), zorganizowano i sfinansowano warsztaty zajęciowe z psychologami, doradcą zawodowym, konsultantem ds. prawnych. Zwiększono motywację do podejmowania działań w zakresie poszukiwania pracy, podwyższono umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie od miesiąca czerwca 2008 roku realizował projekt zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku: 

- w miesiącach od lipca do grudnia 2008 odbyły się zajęcia warsztatowe, motywacyjno - aktywizujące z psychologiem,

 - od lipca do listopada 2008 roku, odbyły się również warsztaty dla młodzieży z pedagogiem oraz z doradcą zawodowym,

- natomiast w miesiącach od sierpnia do listopada 2008 r. odbyły się zajęcia z konsultantem ds. prawnych, - od sierpnia do grudnia, odbyły się warsztaty dla dorosłych (dla rodziców młodzieży biorącej udział w projekcie) z psychologiem. 

 

      Ponadto w projekcie brała udział II grupa - kobiety z dziećmi dotknięte przemocą przebywające w Noclegowni na Gąbie. Uczestniczki, także miały zajęcia warsztatowe:

- od miesiąca lipca do września odbyły się warsztaty dla kobiet dotkniętych przemocą z pedagogiem, 

- od miesiąca lipca do listopada warsztaty z doradcą zawodowym,

- od miesiąca lipca do listopada  2008 roku zajęcia dla dzieci z pedagogiem (opieka pedagogiczna). 

     

        Ponadto w dniu 21 listopada 2008 roku dbył się  piknik dla 34 osób do Kawęczyna,  wycieczka do Torunia w dniu 14 grudnia 2008 roku. Dnia 18 grudnia 2008 r. odbyła się  uroczysta Wigilia, gdzie zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

 

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.