Logo Mszczonów MOPS

EFS 2012

POKL w MOPS w  2012r.

 

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej

 

Zakres wsparcia
Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

 

Cel Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

TYTUŁ  PROJEKTU:  „Lepsze   jutro    Młodych"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej  integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Status projektu:

 

OPIS    PROJEKTU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wniosek „Lepsze jutro Młodych” realizowany przez Gminę Mszczonów, w ramach działania 7.1. Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI
Całkowita wartość projektu: 133 400,00  zł.
w tym wkład własny w wysokości: 14 007,00 zł.

 

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 

CEL PROJEKTU
Projekt zakłada realizacje poprzez szkolenia i warsztaty zajęciowe, mające na celu zwiększenie motywacji do działania i zaufanie we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,   doskonalenie     umiejętności      zawodowych.
Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych 14-stu bezrobotnych z terenu gminy Mszczonów, w tym 5 mężczyzn i 9 kobiet. Przywrócenie im zdolności do aktywnego poszukiwania pracy oraz zatrudnienia na rynku pracy. Możliwość integracji w społeczeństwie, zwiększenie motywacji, kwalifikacji zawodowych, radzenia sobie z napotkanymi przeszkodami w realizacji tych procesów   i       umożliwienie     powrotu                do    „normalnego”    życia.
Zaplanowano „ścieżkę reintegracji” przy wykorzystaniu kontraktów socjalnych, obejmujących instrumenty aktywnej integracji.

 

RODZAJ SZKOLEŃ
W ramach tej aktywnej integracji zostaną zrealizowane: warsztaty z psychologiem (o zakresie tematycznym: asertywność, autoprezentacja, komunikacja ,rynek pracy) kursy zawodowe: opiekun osób starszych, wózki widłowe i kasy fiskalne. Będą tez realizowane instrumenty aktywizacji zdrowotnej poprzez wykonania badań specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. W październiku odbędą się zajęcia z konsultantem ds. poradnictwa zawodowego oraz zajęcia ABC przedsiębiorczości.

 

Zakres tematyczny jest zgodny z Działaniem 7.1. i jest dopasowany do potrzeb beneficjentów projektu.

 

Ponadto będą realizowane działania o charakterze środowiskowym w ramach których odbędzie się wyjazd studyjny , mający na celu integracje grupy a przez to zwiększenie kompetencji społecznych. A także na koniec projektu odbędzie się poczęstunek dla uczestników i rozdanie upominków oraz zaświadczeń o ukończonych kursach i projekcie.

 

ODBIORCY PROJEKTÓW

 

 • 14 osób (5 mężczyzn i 9 kobiet)

   

 • zamieszkujące gminę Mszczonów (miasto i tereny wiejskie)

   

 • bezrobotni i nieaktywni zawodowo

   

BENEFICJENCI

 

 • zakładana liczba beneficjentów projektu: 14 osób

   

 • zakładana liczba wydania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń i warsztatów zajęciowych: 14 osób

   

 

 

 

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.