Logo Mszczonów MOPS

EFS 2013

PROJEKT SYSTEMOWY „ LEPSZE JUTRO MŁODYCH” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

 

PODZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mszczonowie  w 2013 r, ponownie bierze udział w projekcie unijnym „Lepsze jutro Młodych”, współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. 

 

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych 14- stu bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Mszczonów. W tym 10 kobiet i 4 mężczyzn.

 

Projekt ma za zadanie przywrócenie uczestnikom zdolności do aktywnego poszukiwania pracy oraz znalezienia zatrudnienia. Możliwość integracji w społeczeństwie, zwiększenie motywacji, kwalifikacji zawodowych, radzenie sobie z napotykanymi przeszkodami w realizacji tych procesów i umożliwienie powrotu do „normalnego” życia.

 

Każdy z Beneficjentów  Ostatecznych podpisał kontrakt socjalny, obejmujący instrumenty aktywnej integracji. 

 

W maju 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne uczestników projektu  „ Lepsze jutro Młodych”. Na spotkaniu organizacyjnym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -  Barbara Ciszewska  zapoznała uczestników z planem realizacji projektu. 

 

W ramach aktywnej integracji w czerwcu 2013 w dniach od 10.06. do 14.06 odbył się pierwszy kurs zawodowy  -  „ Opiekun osób starszych” trwający 40 godz. dydaktycznych, w którym uczestniczyło 7 osób. Na w/w kursie beneficjenci nauczyli się między innymi w jaki sposób opiekować się osobą starszą, jakie choroby najczęściej  występują u osób w podeszłym wieku, jak wykonywać czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej osoby starszej, w jaki sposób organizować czas wolny osobie starszej, a także poznali podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej. Również w czerwcu 2013 r. w dniach od 19.06. do 21.06. odbył się kurs „ Obsługi kasy fiskalnej” trwający 20 godzin dydaktycznych, w którym udział wzięło 7 beneficjentów. Na kursie „ Kasy fiskalne” beneficjenci poznali między innymi podstawowe akty prawne związane ze stosowaniem kas fiskalnych, rodzaje kas fiskalnych  oraz nauczyli się praktycznej obsługi kasy fiskalnej.

 

W ramach działań o charakterze środowiskowym odbył się dwudniowy wyjazd studyjny Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy – Janowiec. Na wyjeździe beneficjenci mieli okazję zwiedzić Pałac Czartoryskich w Puławach, zamek w Janowcu wraz z zabytkowym Spichlerzem z XIX w., piękny rynek w Kazimierzu Dolnym, jak również spróbować wód mineralnych w słynnej pijalni Wód Mineralnych w Nałęczowie. 

 

W kolejnych miesiącach planowane są jeszcze między innymi kursy : na kierowcę wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej, kurs wizażu jak również zajęcia warsztatowe z psychologiem, doradcą zawodowym oraz zajęcia ABC Przedsiębiorczości. W najbliższym czasie odbędzie się również kolejny wyjazd studyjny – tym razem piknik rodzinny dla uczestników projektu „ Lepsze jutro Młodych” oraz  ich rodzin. 

Uczestnicy projektu „ Lepsze jutro Młodych” objęci są kompleksowym systemem wsparcia przez okres realizacji projektu tj. od 01.01.2013 r, do 31.12.2013 r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie informuje, że od dnia 11.01.2013 r. trwa rekrutacja uczestników do projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał ludzki – Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Mszczonów – „Lepsze jutro Młodych”.

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo 
( w tym osób niepełnosprawnych) będących klientami pomocy społecznej.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo ( w tym również niepełnosprawnych) oraz osób nie posiadających odpowiednich kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

W ramach projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, które będą realizowane przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie , psychologa, konsultanta ds. poradnictwa zawodowego, wykonawców szkoleń.

Po ukończeniu kursów uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Osoby, które będą uczestniczyły w projekcie objęte będą kompleksowym systemem wsparcia przez okres trwania projektu tj. do grudnia 2013 r.
 

Osoba do kontaktu : Marlena Legięcka - pracownik socjalny tel. (046)-857-12-73

Kierownik Projektu: Barbara Ciszewska

 

Karta rekrutacyjna do pobrania w załączniku poniżej, bądź w siedzibie MOPS - pokój nr 4.

 

 

 

 KARTA REKRUTACYJNA projekt 2013.doc

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.