Logo Mszczonów MOPS

załącznik nr 2 do SIWZ

 

załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

 

Załącznik nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam, że:

 

1/ posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2/ posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 

3/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4/ nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

.............................. dn. ...................... 2009 r.

 

 

 

 

 

 

......................................................................

 nazwa i adres oferenta 

 

 

 

......................................................................

   pieczęć i podpis oferenta

 

 

 

 

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.