Logo Mszczonów MOPS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

 

 

 

Mszczonów: Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem posiłków jednodaniowych
Numer ogłoszenia: 2654 - 2010; data zamieszczenia: 05.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 414898 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie, tel. 0-46 857 12 73, faks 00-46 857 27 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem posiłków jednodaniowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wraz z dostarczeniem i wydaniem posiłków jednodaniowych - różnych rodzajów zup przygotowywanych na wywarze mięsnym o wartości kalorycznej jednej porcji 500 kcal wraz z pieczywem (kromka chleba lub bułka) - do szkół i miejsc zamieszkania dzieci z rodzin najuboższych nie objętych obowiązkiem szkolnym, wskazanych przez Zamawiającego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:186000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zdunik Elżbieta - Stołówka Przyszkolna, ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 3.08
  • Oferta z najniższą ceną: 3.08 oferta z najwyższą ceną: 3.08
  • Waluta: PLN.

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.