Logo Mszczonów MOPS

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

 

 

Mszczonów: Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem: świeżych, gorących posiłków jednodaniowych
Numer ogłoszenia: 5583 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 403382 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie, tel. 0-46 857 12 73, faks 00-46 857 27 82.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem: świeżych, gorących posiłków jednodaniowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem: świeżych, gorących posiłków jednodaniowych - różnych rodzajów zup z wkładką mięsną (o wadze nie mniejszej niż 80 g) przygotowywanych na wywarze mięsno-warzywnym o pojemności 350 ml i wartości kalorycznej jednej porcji 550 kcal wraz z pieczywem (kromka chleba lub bułka) - do szkół i miejsc zamieszkania dzieci z rodzin najuboższych nie objętych obowiązkiem szkolnym, wskazanych przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stołówka Przyszkolna Elżbieta Zdunik, ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 312000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2,7

  • Oferta z najniższą ceną: 2,7 / Oferta z najwyższą ceną: 5,75

  • Waluta: PLN.

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.