Logo Mszczonów MOPS

News

News zdjęcie id 112

Karta Dużej Rodziny

10.12.2016

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę nr. 85 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Mon. Pol. z 2014 r. poz. 430) i rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U z 2014 r. poz. 755 ).

Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach.

W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

Program jest podstawą  do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych .W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom , np. niektórych muzeów , instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno- sportowych.

Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele.

Szczególnie firmy komercyjne, proponując rodzinom wielodzietnym zniżki i rabaty na swoje produkty, mogłyby zmniejszyć ich wydatki.

Każda instytucja, która przystąpi do programu będzie mogła wykorzystać w materiałach reklamowych lub informacyjnych znak ,,Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Program będzie realizowany przy współudziale gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej.

Koordynatorem programu będzie minister pracy i polityki społecznej. Jego zadaniem będzie zamieszczanie ( i aktualizowanie) na stronie internetowej resortu pracy wykazu uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym, w tym ulg w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom oraz rabatów na produkty i usługi świadczone przez inne podmioty. W praktyce wykaz będzie źródłem informacji na temat podmiotów i instytucji zapewniających rodzinom wielodzietnym uprawnienia w ramach programu. Minister pracy będzie musiał prowadzić kampanię informacyjną na rzecz rodzin wielodzietnych, promującą program, zwłaszcza w środkach masowego przekazu. Programowanie rozwoju takiego modelu rodzicielstwa jest szczególnie ważne w rozwoju demograficznym Polski.

Z programu będą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych , czyli takich w którym jest troje i więcej dzieci- niezależnie od osiąganego dochodu. Rodzice będą otrzymywali KDR na czas nieokreślony ( bezterminowo), a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki: bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ( na czas jego ważności).

Karta będzie przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Będzie wydawana bezpłatnie. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia ma być wydany  duplikat. Zmiana danych w Karcie będzie wymagała wydania nowego dokumentu.

W praktyce KDR będzie dokumentem identyfikacyjnym członka rodziny wielodzietnej. Będą na niej umieszczone m.in. następujące dane: imię i nazwisko osoby uprawnionej ( rodzica lub dziecka), numer PESEL, termin ważności, numer karty, logo programu.

Uchwała wchodzi w życie 16 czerwca 2014 roku.

Lista podmiotów, które zadeklarują przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym zostanie przedstawiona w najbliższym czasie.

Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny którego stanowi załącznik nr. 2 do rozporządzenia.

Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie ul. Grójecka 45 pokój nr. 5

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Objaśnienia do wniosku

Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR

Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o ZKDR-04

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZDKR-01

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym - ZKDR-02

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.