Logo Mszczonów MOPS

News

News zdjęcie id 114

Informacja dotycząca programu rządowego świadczenie Dobry Start 300+

06.08.2018

Dobry Start oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września danego roku. Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym, osobą prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych (raz w roku na dziecko) zamieszkującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia oraz w przypadku dzieci lub osoby uczącej się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia. W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry Start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia. Świadczenie dobry start nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, a także na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. Postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Strat na terenie gminy Mszczonów będą prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie, ul. Grójecka 45. Kontakt: tel. 46 857-12-73 lub mailowy mops@mszczonow.pl

Zapraszamy

Zobacz

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.